Arbejdsmiljø

Unge og nyansatte

41 visninger
Unge og nyansatte er særligt udsatte for vold og trusler på arbejdspladsen, for det kræver tid og erfaring, før man har lært at håndtere udadreagerende borgere.