Arbejdsmiljø

NFA: Proces og potentiale ifbm.. dagligvareprojektet

19 visninger
16.06.2022.
Runi Bláfoss, ph.d.-studerende på NFA fortæller om proces og resultater i forbindelse med dagligvareprojektet.