NFA/NRCWE

Integreret voldsforebyggelse

54 visninger
Gå hjem-møde på Regionshospitalet i Holstebro, arrangeret i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning: Ph,d.studerende Sofie Østergaard Jaspers, NFA, og sociolog Dorte R. Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, holder et fælles oplæg om forebyggelsesprojektet Integreret voldsforebyggelse på arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen.