Arbejdsmiljø

Explainer vold og trusler 16x9.mp4

43 visninger
22.12.2021.
Kort video om SOSU'ers oplevelser med vold og trusler fra patienter