Webinars

Temamøde om sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

25 views
29.11.2021.

Indånding af sprayprodukter til at rengøre og desinficere overflader kan muligvis føre til udvikling af bl.a. astma. På dette temamøde gør forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) status over problemets omfang i Danmark og præsenterer ny viden om sprayprodukternes skadelige virkning og graden af eksponering.

10.30 Velkomst og kort introduktion v. professor Ulla Vogel

10.40 Typer af sprayprodukter på det danske marked, og scenarier for eksponering undersøgt i klimakammer, v. seniorforsker Per Axel Clausen

10.55 Giftheden af typiske indholdsstoffer i rengøringsprodukter baseret på et litteraturstudie, QSAR-metoden og in vitro forsøg, v. seniorforsker Niels Hadrup

11.10 Et registerstudie af forekomsten af astma blandt dansk rengøringspersonale i perioden 1998-2015, v. post.doc. Camilla Sandal Sejbæk

11.25 Opsamling og anbefalinger, v. seniorforsker Marie Frederiksen

11.35 Spørgsmål og diskussion

12.00 Tak for i dag.