Webinars

Temamøde om det biologiske arbejdsmiljø

13 views
26.11.2021.

Forskere fra bl.a. NFA har undersøgt, hvordan det biologiske arbejdsmiljø er i en tid med øget genbrug, øget brug af bionedbrydelige materialer og energibesparelser. Hør om deres resultater på dette temamøde.

Mødet vil være opdelt i to sektioner, som har fokus på henholdsvis

  • Det biologiske arbejdsmiljø: Mikroorganismer i arbejdsmiljøet for skraldemænd samt medarbejdere på affaldsmodtagelsesanlæg og i gartnerier
  • Indeklima under forandring: Svampe på museumsmagasiner, antibiotikaresistente bakterier i plejeboliger, virus i indeklimaet, eksponering (udsættelse) for mikroorganismer i private boliger.

Program for temamødet

 

13.15 Velkomst

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, byder velkommen.

 

13.20 Det biologiske arbejdsmiljø

Hvordan måler vi eksponering i arbejdsmiljøet

Laborant Margit W. Frederiksen, NFA, giver en kort introduktion til, hvordan NFA måler eksponering for mikroorganismer i arbejdsmiljøet og indeklimaet.

Skraldemænds biologiske arbejdsmiljø

Seniorforsker Anne Mette Madsen har stået i spidsen for et europæisk litteraturstudie. Hun fortæller om, hvad studiet viser mht. eksponering og forhold der har betydning for eksponeringsniveau og helbred – fx klima, affaldssortering og teknisk udstyr.

Arbejdsmiljø på bioaffaldsanlæg

Post doc. Pil Uthaug Rasmussen, NFA, fortæller om sine første resultater fra et studie om det biologiske arbejdsmiljø på anlæg, der modtager bioaffald, og de næste skridt i projektet.

Tager skraldemanden mikroorganismer fra arbejdsmiljøet med sig via arbejdstøj?

Ph.d.-studerende Signe Agnete Møller, NFA, fortæller om resultaterne fra et studie, hvor vi har undersøgt, om mikroorganismer akkumuleres på skraldemænds arbejdstøj i løbet af en arbejdsdag, og om de igen frigives til luften.

Bionedbrydelige potter og genanvendelse af vækstmedier

Seniorforsker Anne Mette Madsen fortæller om et litteraturstudie, der har taget udgangspunkt i henvendelser fra leverandører til gartnerier om vækst af skimmelsvampe på vækstmedier og bionedbrydelige potter – herunder den mulige eksponering og helbredsmæssige effekter.

 

14.10 Pause med forfriskning

 

14.25 Indeklima under forandring

En undersøgelse af den totale eksponering – på arbejdsplads og i bolig

Seniorforsker Anne Mette Madsen og post doc. Pil Uthaug Rasmussen fortæller om et igangværende studie, hvor de undersøger de samme personers eksponering på deres arbejdsplads og i deres bolig, og om det ser ud til at påvirke deres helbred.

 

Virus i indeklimaet – et arbejdsmiljøproblem?

Seniorforsker Lars Andrup, NFA. har lavet et litteraturstudie om virus i arbejdsmiljøet. Coronatiden har bidraget med omfattende ny viden om, hvordan virus smitter og hvilke forebyggelsestiltag, der er mest effektive. Ventilation, god hygiejne og fokus på indeklima er centrale elementer i smitteforebyggelse.

Uventet svampevækst i museumsmagasiner

Konservator og ph.d.-studerende Camilla Jul Bastholm, Institut for Konservering Det Kongelige Akademi og NFA, fortæller om sine studier af svampevækst på kulturarv i museumsmagasiner, som er et tiltagende arbejdsmiljøproblem. Svampevæksten er opstået parallelt med klimaforandringerne og en revision af de internationale guidelines for bevaring af kulturarv, der skal sikre mere bæredygtig bevaring med et lavere CO2-aftryk.

Arbejde som social- og sundhedsassistent og – hjælper og eksponering for resistente bakterier

Post doc. Pil Uthaug Rasmussen fortæller om resultaterne fra et studie, hvor vi har undersøgt, om ansatte i plejeboliger udsættes for den antibiotikaresistent bakterie MRSA via luften eller ved kontakt med kontaminerede overflader. Studiet er lavet på plejehjem med borgere, som har MRSA.

 

15.25 Afrunding og farvel.