NFA/NRCWE

Arbejdsmedicineren – Lægen i felten

80 visninger
Gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 31. januar 2019: Arbejdsmedicineren er linket mellem arbejdsplads og sundhedsvæsen i forhold til arbejdsbetinget eksem. Som arbejdsmediciner har man mulighed for at tage ud på arbejdspladsen og få et indtryk af arbejdsrutiner, og hvad patienten udsættes for på arbejdet. Derudover kan arbejdsmedicineren tage en rundbordssamtale med arbejdsgiveren eller kommunen og bidrage med forslag til ændringer og tiltag, der kan hjælpe patienten. V. ledende overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning